Byd Cyw (0)cn (0)
pt (0)
de (0)
kr (0)
it (0)
ru (0)
nl (0)
gb (0)
cn pt de kr it ru nl

Free
Download

Byd Cyw

By S4C (S4C Digital Media Limited)
Supported Devices : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Release Notes

25/05/2017 | Version : 1.1.2 | Size : 169.9 MB
Diweddaru Gêm y Fferm: Cyflwyno system sgorio newydd a chae ychwanegol! / A big update to the harvest game in this release: Now includes multiple rounds, a new scoring system and bonus fields!
Can dyfrio newydd a thaclau palu wedi'u hanimeiddio / New watering can and digging animated prompts
Mwy o wobrau ar gyfer proffiliau newydd / More reward items for newly created profiles
Cywiriadau byg cyffredinol / General bug fixes​

23/05/2017 | Version : 1.1.1 | Size : 170.0 MB
Diweddaru Gêm y Fferm: Cyflwyno system sgorio newydd a chae ychwanegol! / A big update to the harvest game in this release: Now includes multiple rounds, a new scoring system and bonus fields!

20/05/2017 | Version : 1.1.0 | Size : 170.0 MB
Diweddaru Gêm y Fferm: Cyflwyno system sgorio newydd a chae ychwanegol! / A big update to the harvest game in this release: Now includes multiple rounds, a new scoring system and bonus fields!

Description

Croeso i Ap Byd Cyw - ap llawn hwyl i blant chwilfrydig sy’n dwlu ar gemau, straeon a chaneuon.
Welcome to Cyw World - a fun filled app for kids who love games, stories, songs and exploration!

Wedi’ selio ym myd lliwgar brand meithrin S4C, mae’r ap yn cynnwys gwahanol ardaloedd i blant chwarae a fforio gyda’u hoff gymeriadau. Mae gweithgaredd arbennig i bob ardal, a llond lle o bethau i chwarae â nhw - felly cofiwch dapio popeth ar y sgrin i ddod â’r byd yn fyw.

Gall plant dyfu blodau, ffrwythau a llysiau o’r hadau yng ngardd Cyw, a rhoi eu cynnyrch i Bolgi ei fwyta wrth wrando ar ganeuon Cyw ar y radio. Yn ardal Llew, gallan nhw drefnu’r blodau o ardd Cyw a chwarae pêl. Gall defnyddwyr newid rhwng dydd a nos, i ganu gyda’r caneuon yn ystod y dydd a gwrando ar straeon amser gwely wrth i’r sêr ddisgleirio.

Gydag ystod o gemau i’w chwarae, mae llawer i fechgyn a merched ei brofi. Yn ‘Gêm y Fferm’, mae modd dewis sut i reoli tractor wrth fedi cnydau’r fferm, gan glirio pob cae cyn symud mlaen. Wrth i’r haul fachlud, gall chwaraewyr cystadleuol geisio am sgôr uchel a chasglu sêr.

Gall chwaraewyr helpu Bolgi gasglu ei hoff fwydydd yn y gem ‘Bwydo Bolgi’ sy’n gêm blatfform freuddwydiol i drio casglu gymaint â phosib o brydau cyn iddo ddeffro?

Wrth ddefnyddio’r ap, gall plant ennill gwobrau a datgloi nodweddion arbennig fel cân newydd i’r radio neu hedyn newydd i’r ardd, mae ennill gwobrau yn adborth positif i blant ifanc ac yn eu hannog i ddal ati.

Mae’r ap Cymraeg yma yn fodd o annog chwarae a darganfod, felly gall siaradwyr rhugl a dysgwyr gael budd o’i ddefnyddio. Mae hefyd adran gyda chyfrinair i oedolion, sy’n rhoi gwybodaeth i’r rhiant am ddefnydd eu plentyn o’r ap. Yn ogystal, mae modd golygu proffiliau a mae yma ddolenni i wybodaeth pellach.

Bydd mwy o gynnwys yn cael ei ryddhau dros amser - mae mwy o ganeuon, gemau, straeon a gwobrau i ddod!

-----

Based in the colourful world of S4C’s preschool brand, the Cyw app features different play zones for kids to explore with their favourite Cyw characters. In each zone is a special activity and loads of things to interact with - so be sure to click on everything to bring the characters and the world to life!

Kids can grow flowers, fruit and vegetables from seeds in Cyw’s garden, and feed Bolgi their homegrown garden produce while listening to his radio. In Llew’s zone, players arrange flowers that they’ve grown and picked from their garden, and play ball. Toggle between the Day and Night modes to sing along with Cyw songs in the sunshine, and listen to original bedtime stories when the stars start to twinkle.

With a range of mini games to play, there is plenty for both boys and girls to try out and discover. In Gem y Fferm, players customise their tractor controls and harvest the farmer’s crops, aiming to clear the field before moving on. With the timer turning from dawn to dusk, competitive players can aim for the best score and collect stars based on how they play. In Bwydo Bolgi, players help Bolgi collect all his favourite food in a dreamlike platform game, how much can you get before he wakes up!

By engaging with the app, kids can also earn rewards and unlock special bonus features. Whether it’s a new song to add to the library or a new seed to plant and grow in Cyw’s garden, earning rewards provides positive feedback and encourages young kids to try new things.

With up to four profiles available in the app, kids can cultivate, play with and explore their own little Cyw World, even on shared devices. There is also a password-protected Parents Hub, which allows parents and guardians an insight into how kids are using the app, abilities to edit profiles, as well as links to further information, activities and resources.

This Welsh language app is all about encouraging play and exploration, so both fluent and non-native Welsh speakers will be able to benefit and learn from Cyw World.

Coming soon... even more games and rewards to look forward to!

Screenshots iPhone / iPod :

Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod

Screenshots iPad :

Screenshots iPad Screenshots iPad Screenshots iPad Screenshots iPad Screenshots iPad

Category

Games , Entertainment , Family , MusicTo Discover

Checkers II
Checkers II

Price : Free

Space Maze !
Space Maze !

Price : Free

Bubble Blast Rescue (Full)
Bubble Blast Rescue (Full)

Price : £0.79

Solitaire Klondike
Solitaire Klondike

Price : Free

Sudoku 2
Sudoku 2

Price : FreeiPhone and iPad Apps

iPhone and iPad Games

Mac OS X Apps

Mac OS X Games

Back To Top

   Follow @FormidApps