Byd Cyw (0)us (0)
cn (0)
pt (0)
de (0)
kr (0)
it (0)
ru (0)
nl (0)
gb (0)
Free
Download

Byd Cyw

us cn pt de kr it ru nl

By S4C (S4C Digital Media Limited)

Croeso i Ap Byd Cyw - ap llawn hwyl i blant chwilfrydig sy’n dwlu ar gemau, straeon a chaneuon.
Welcome to Cyw World - a fun filled app for kids who love games, stories, songs and exploration!

Wedi’ selio ym myd lliwgar brand meithrin S4C, mae’r ap yn cynnwys gwahanol ardaloedd i blant chwarae a fforio gyda’u hoff gymeriadau. Mae gweithgaredd arbennig i bob ardal, a llond lle o bethau i chwarae â nhw - felly cofiwch dapio popeth ar y sgrin i ddod â’r byd yn fyw.

Gall plant dyfu blodau, ffrwythau a llysiau o’r hadau yng ngardd Cyw, a rhoi eu cynnyrch i Bolgi ei fwyta wrth wrando ar ganeuon Cyw ar y radio. Yn ardal Llew, gallan nhw drefnu’r blodau o ardd Cyw a chwarae pêl. Gall defnyddwyr newid rhwng dydd a nos, i ganu gyda’r caneuon yn ystod y dydd a gwrando ar straeon amser gwely wrth i’r sêr ddisgleirio.

Gydag ystod o gemau i’w chwarae, mae llawer i fechgyn a merched ei brofi. Yn ‘Gêm y Fferm’, mae modd dewis sut i reoli tractor wrth fedi cnydau’r fferm, gan glirio pob cae cyn symud mlaen. Wrth i’r haul fachlud, gall chwaraewyr cystadleuol geisio am sgôr uchel a chasglu sêr.

Gall chwaraewyr helpu Bolgi gasglu ei hoff fwydydd yn y gem ‘Bwydo Bolgi’ sy’n gêm blatfform freuddwydiol i drio casglu gymaint â phosib o brydau cyn iddo ddeffro?

Wrth ddefnyddio’r ap, gall plant ennill gwobrau a datgloi nodweddion arbennig fel cân newydd i’r radio neu hedyn newydd i’r ardd, mae ennill gwobrau yn adborth positif i blant ifanc ac yn eu hannog i ddal ati.

Mae’r ap Cymraeg yma yn fodd o annog chwarae a darganfod, felly gall siaradwyr rhugl a dysgwyr gael budd o’i ddefnyddio. Mae hefyd adran gyda chyfrinair i oedolion, sy’n rhoi gwybodaeth i’r rhiant am ddefnydd eu plentyn o’r ap. Yn ogystal, mae modd golygu proffiliau a mae yma ddolenni i wybodaeth pellach.

Bydd mwy o gynnwys yn cael ei ryddhau dros amser - mae mwy o ganeuon, gemau, straeon a gwobrau i ddod!

-----

Based in the colourful world of S4C’s preschool brand, the Cyw app features different play zones for kids to explore with their favourite Cyw characters. In each zone is a special activity and loads of things to interact with - so be sure to click on everything to bring the characters and the world to life!

Kids can grow flowers, fruit and vegetables from seeds in Cyw’s garden, and feed Bolgi their homegrown garden produce while listening to his radio. In Llew’s zone, players arrange flowers that they’ve grown and picked from their garden, and play ball. Toggle between the Day and Night modes to sing along with Cyw songs in the sunshine, and listen to original bedtime stories when the stars start to twinkle.

With a range of mini games to play, there is plenty for both boys and girls to try out and discover. In Gem y Fferm, players customise their tractor controls and harvest the farmer’s crops, aiming to clear the field before moving on. With the timer turning from dawn to dusk, competitive players can aim for the best score and collect stars based on how they play. In Bwydo Bolgi, players help Bolgi collect all his favourite food in a dreamlike platform game, how much can you get before he wakes up!

By engaging with the app, kids can also earn rewards and unlock special bonus features. Whether it’s a new song to add to the library or a new seed to plant and grow in Cyw’s garden, earning rewards provides positive feedback and encourages young kids to try new things.

With up to four profiles available in the app, kids can cultivate, play with and explore their own little Cyw World, even on shared devices. There is also a password-protected Parents Hub, which allows parents and guardians an insight into how kids are using the app, abilities to edit profiles, as well as links to further information, activities and resources.

This Welsh language app is all about encouraging play and exploration, so both fluent and non-native Welsh speakers will be able to benefit and learn from Cyw World.

Coming soon... even more games and rewards to look forward to!

Release Notes

16/11/2017 | Version : 1.4.0 | Size : 214.5 MB
Mae Plwmp a Deryn wedi cyrraedd Byd Cyw, ac maen nhw wedi dod â pharti gyda nhw!
Plwmp and Deryn have arrived in Byd Cyw and they have brought a party with them!

Dewch draw i ddathlu gyda nhw, dawnsio i’r curiad, chwarae offerynnau, tanio popwyr parti a datgloi hetiau parti ac addurniadau.
Head over to celebrate with them; setting a beat, playing instruments, firing party poppers and unlocking party hats and decorations.

Mae 3 cân newydd yn yr ap, ac 1 stori newydd, tapiwch ar radio Bolgi i’w chwarae.
Also included are 3 new songs and 1 new bedtime story, check out Bolgi's Radio.

07/09/2017 | Version : 1.3.0 | Size : 191.0 MB
Mae gêm newydd sbon wedi cyrraedd, Siop Trin Gwallt Llew.
Ewch i adran Llew er mwyn torri, steilio a lliwio mwng Llew. Cofiwch ychwanegu het neu sbectol a thynnu llun, mae’n llwyth o hwyl!
Llew’s Hair Salon! The new game now available in Byd Cyw.
Head over to Llew's zone today and try out styling, cutting and colouring Llew's mane, then you can accessorise and take a snap! It's super fun :D

Nodweddion:
8 ffordd i steilio mwng Llew
Ategolion llawn hwyl i dynnu llun a’i safio i’r ddyfais
Beth am anfon llun ar e-bost at Cyw?

1 stori newydd ar gael ar radio Bolgi, cliciwch arni pan fydd hi’n nos ym myd Cyw.

Features:
8 ways to style and cut Llew's mane
Lots of accessories for stylish or hilarious looks
Take pictures of Llew which save to the device
Be sure to share with us what you create!

Also included is 1 new bedtime story, check out Bolgi's Radio in night mode

22/06/2017 | Version : 1.2.0 | Size : 172.6 MB
Mae ardal newydd Jangl ar ap Byd Cyw. Dewch i ddweud helo wrthi a chwarae gyda blociau, car rasio, pwll dŵr ac addurno sied!
A new zone has appeared in Byd Cyw! Jangl is here with her building blocks, toy car, pond and the garden shed that she likes to decorate! Come and say hi in this latest update.

Nodweddion:
Nifer o opsiynau i addurno’r sied
Car bach rasio
Cerrig stepio wedi’u rhifo
Synau ac animeiddiadau newydd

Features:
A building that can be decorated with unlocked items such as paint, wallpaper patterns and shapes.
Menu system that stores decorations to drag over the shed
Eraser; drag over a decoration element to remove
Undo; recent action
Clear; wipes the shed clean
RC car that whizzes back and forth
Numbered stepping stones
New sounds and animations

Rankings

Categories :
#75 : Top Free iPad Application [Music]
#111 : Top Free iPhone Applications [Music]

Screenshots iPhone / iPod :

Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod

Screenshots iPad :

Screenshots iPad Screenshots iPad Screenshots iPad Screenshots iPad Screenshots iPad

Category

Games , Entertainment , Family , Music


Supported Devices : iPad 2 Wifi , iPad 2 3G , iPhone 4S , iPad 3rd Gen , iPad 3rd Gen 4G , iPhone 5 , iPod Touch 5th Gen , iPad 4th Gen , iPad 4th Gen 4G , iPad Mini , iPad Mini 4G , iPhone 5C , iPhone 5S , iPad Air , iPad Air Cel , iPad Mini Retina , iPad Mini Retina Cel , iPhone6 , iPhone6 Plus , iPad Air 2 , iPad Air 2 Cel , iPad Mini 3 , iPad Mini 3 Cel , iPod Touch 6th Gen , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPad Mini 4 , iPad Mini 4 Cel , iPad Pro , iPad Pro Cel , iPad Pro 97 , iPad Pro 97 Cel , iPhone SE , iPhone 7 , iPhone 7 Plus , iPhone 4 , iPad 6.11 , iPad 6.12 , iPad 7.1 , iPad 7.2 , iPad 7.3 , iPad 7.4 , , ,


To Discover

Car Valet
Car Valet

Price : Free

Tangram Chronicles
Tangram Chronicles

Price : Free

Freecell ►
Freecell ►

Price : Free

Plumber 2
Plumber 2

Price : Free

Slide3 Patrick
Slide3 Patrick

Price : FreeiPhone and iPad Apps

iPhone and iPad Games

Mac OS X Apps

Mac OS X Games

Back To Top

   Follow @FormidApps