Kumwell Lightning Warning (0)us (0)
jp (0)
es (0)
ru (0)
nl (0)
gb (0)
Free
Download

Kumwell Lightning Warning

us jp es ru nl

By K.M.L Technology Co., Ltd (KUMWELL-NOWCAST COMPANY LIMITED)

หมดห่วงเรื่องฟ้าผ่าที่อาจเกิดตอนไหนไม่มีใครรู้ แต่ Kumwell รู้! ด้วยแอปพลิเคชัน “Lightning Warning” ช่วยเตือนฟ้าผ่าในรัศมี 4 และ 8 กิโลเมตรรอบตัวคุณ
พัฒนาด้วยฐานข้อมูลจากระบบตรวจจับฟ้าผ่าที่ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยให้คุณพร้อมรับมือ เพราะ “ฟ้าผ่า” เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
• แสดงเหตุการณ์ฟ้าผ่า ณ ปัจจุบัน
• แสดงข้อมูลพยากรณ์อากาศของประเทศไทย
• เริ่มมีการแจ้งเตือนฟ้าผ่า เมื่อมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นภายในรัศมี 8 กิโลเมตรรอบผู้ใช้งาน
• การแจ้งเตือนมี 2 ระบบ คือ
- หากมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นภายในรัศมี 4 กิโลเมตรรอบผู้ใช้งาน แจ้งเตือนเป็น Critical Warning
- หากมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นภายในรัศมี 4-8 กิโลเมตรรอบผู้ใช้งาน แจ้งเตือนเป็น Normal Warning
• แสดงการแจ้งเตือนในแถบแจ้งเตือน (Notification) ของสมาร์ทโฟน
• แจ้งเตือนฟ้าผ่าแบบระบบสั่นและระบบเสียง
• สามารถเลือกแสดงข้อมูลฟ้าผ่าแบบ Cloud to Cloud หรือ Cloud to Ground หรือทั้งสองแบบได้
• สามารถเปิด/ปิด การแจ้งเตือนฟ้าผ่าได้
• สามารถปิดการแจ้งเตือนฟ้าผ่าชั่วคราวเป็นเวลา 15 นาที, 30 นาที หรือ 60 นาที ได้
ผู้ใช้งานต้องมี Activation Code เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

Release Notes

13/02/2018 | Version : 1.0 | Size : 13.1 MB


Screenshots iPhone / iPod :

Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod

Screenshots iPad :

Screenshots iPad Screenshots iPad Screenshots iPad Screenshots iPad Screenshots iPad

Category

Weather


Supported Devices : iPhone 5S , iPad Air , iPad Air Cel , iPad Mini Retina , iPad Mini Retina Cel , iPhone6 , iPhone6 Plus , iPad Air 2 , iPad Air 2 Cel , iPad Mini 3 , iPad Mini 3 Cel , iPod Touch 6th Gen , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPad Mini 4 , iPad Mini 4 Cel , iPad Pro , iPad Pro Cel , iPad Pro 97 , iPad Pro 97 Cel , iPhone SE , iPhone 7 , iPhone 7 Plus , iPad 6.11 , iPad 6.12 , iPad 7.1 , iPad 7.2 , iPad 7.3 , iPad 7.4 , , ,


To Discover

Burger
Burger

Price : Free

Plumber
Plumber

Price : Free

Tangram Chronicles
Tangram Chronicles

Price : Free

Smash ►
Smash ►

Price : Free

Bubble Blast 3D
Bubble Blast 3D

Price : FreeiPhone and iPad Apps

iPhone and iPad Games

Mac OS X Apps

Mac OS X Games

Back To Top

   Follow @FormidApps