ProCall (0)fr (0)
cn (0)
es (0)
pt (0)
ru (0)
gb (0)
fr cn es pt ru

Free
Download

ProCall

By VNPT Media Corporation
Supported Devices : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Release Notes

17/05/2017 | Version : 1.0 | Size : 35.9 MB

Description

ProCall cho phép thực hiện các cuộc gọi thoại và tin nhắn chất lượng cao, an toàn với một ứng dụng dễ cài đặt, quản lý và sử dụng. Với ProCall, liên tục thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn qua các loại thiết bị, mạng (bao gồm LTE, Wi-Fi và 4G, 3G, 2G) và các hệ điều hành. Hiệu suất và chất lượng ProCall vượt xa các giải pháp truyền thông an toàn khác, cung cấp hiệu năng và chất lượng so với các cuộc gọi di động và tin nhắn văn bản thông thường.

Ứng dụng ProCall được thiết kế thân thiện với người sử dụng bao gồm danh sách địa chỉ liên hệ được điền trước, quen thuộc, tin nhắn văn bản trực quan, các số thường gọi và hơn thế nữa.

Mã hóa được cấp bằng sáng chế của KoolSpan cung cấp các cuộc gọi an toàn và tin nhắn văn bản của ProCall đảm bảo không ai khác ngoài người khởi xướng và người nhận có thể truy cập vào cuộc gọi hoặc tin nhắn.

Screenshots iPhone / iPod :

Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod

Category

Social NetworkingFrom this dev.

CeeMe
CeeMe

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By VNPT Media Corporation

To Discover

Mahjong 2 Classroom
Mahjong 2 Classroom

Price : Free

Shuffle ►
Shuffle ►

Price : Free

Shooter ►
Shooter ►

Price : Free

Bubble Blast 2 !
Bubble Blast 2 !

Price : Free

Connect Em
Connect'Em

Price : FreeiPhone and iPad Apps

iPhone and iPad Games

Mac OS X Apps

Mac OS X Games

Back To Top

   Follow @FormidApps