SUPERSALE (0)us (0)
jp (0)
es (0)
ru (0)
nl (0)
gb (0)
Free
Download

SUPERSALE

us jp es ru nl

By Luong Hoang

Ứng dụng quản lý quy trình PG chuyên nghiệp.
Supersale là ứng dụng quản lý quy trình nghiệp vụ PG, cho phép cấp quản lý giám sát mọi khâu hoạt động của PG, cũng như theo dõi báo cáo một cách chuyên nghiệp nhất, từ báo cáo bán hàng, báo cáo đơn hàng cho đến việc báo cáo quầy kệ

Release Notes

13/02/2018 | Version : 1.0 | Size : 54.7 MB


Screenshots iPhone / iPod :

Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod

Category

Business , Utilities


Supported Devices : iPad 2 Wifi , iPad 2 3G , iPhone 4S , iPad 3rd Gen , iPad 3rd Gen 4G , iPhone 5 , iPod Touch 5th Gen , iPad 4th Gen , iPad 4th Gen 4G , iPad Mini , iPad Mini 4G , iPhone 5C , iPhone 5S , iPad Air , iPad Air Cel , iPad Mini Retina , iPad Mini Retina Cel , iPhone6 , iPhone6 Plus , iPad Air 2 , iPad Air 2 Cel , iPad Mini 3 , iPad Mini 3 Cel , iPod Touch 6th Gen , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPad Mini 4 , iPad Mini 4 Cel , iPad Pro , iPad Pro Cel , iPad Pro 97 , iPad Pro 97 Cel , iPhone SE , iPhone 7 , iPhone 7 Plus , iPad 6.11 , iPad 6.12 , iPad 7.1 , iPad 7.2 , iPad 7.3 , iPad 7.4 , , ,


From this dev.

kiểm kho
kiểm kho

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Luong Hoang

To Discover

Bowling Western
Bowling Western

Price : Free

Plumber
Plumber

Price : Free

Solitaire Collection (Multi Solitaires)
Solitaire Collection (Multi Solitaires)

Price : Free

Connect Two
Connect Two

Price : Free

Juggle
Juggle

Price : FreeiPhone and iPad Apps

iPhone and iPad Games

Mac OS X Apps

Mac OS X Games

Back To Top

   Follow @FormidApps