SUPERSALE (0)us (0)
jp (0)
es (0)
ru (0)
nl (0)
gb (0)
Free
Download

SUPERSALE

us jp es ru nl

By Luong Hoang

Ứng dụng quản lý quy trình PG chuyên nghiệp.
Supersale là ứng dụng quản lý quy trình nghiệp vụ PG, cho phép cấp quản lý giám sát mọi khâu hoạt động của PG, cũng như theo dõi báo cáo một cách chuyên nghiệp nhất, từ báo cáo bán hàng, báo cáo đơn hàng cho đến việc báo cáo quầy kệ

Release Notes

13/02/2018 | Version : 1.0 | Size : 54.7 MB


Screenshots iPhone / iPod :

Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod Screenshots iPhone / iPod

Category

Business , Utilities


Supported Devices : iPad 2 3G , iPad 2 Wifi , iPad 6.11 , iPad 6.12 , iPad 7.1 , iPad 7.2 , iPad 7.3 , iPad 7.4 , iPad Air 2 Cel , iPad Air 2 , iPad Air Cel , iPad Air , iPad 4th Gen 4G , iPad 4th Gen , iPad Mini 3 Cel , iPad Mini 3 , iPad Mini 4 Cel , iPad Mini 4G , iPad Mini 4 , iPad Mini , iPad Mini Retina Cel , iPad Mini Retina , iPad Pro 97 Cel , iPad Pro 97 , iPad Pro Cel , iPad Pro , iPad 3rd Gen 4G , iPad 3rd Gen , iPhone 4S , iPhone 5C , iPhone 5 , iPhone 5S , iPhone6 , iPhone6 Plus , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone 7 , iPhone 7 Plus , , , iPhone SE , , iPod Touch 5th Gen , iPod Touch 6th Gen


From this dev.

kiểm kho
kiểm kho

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Luong Hoang

To Discover

Words ►
Words ►

Price : Free

Ice Cream - The Yummy Ice Cream Game
Ice Cream - The Yummy Ice Cream Game

Price : Free

Cupcakes
Cupcakes

Price : Free

Mahjong 2
Mahjong 2

Price : Free

Ultimate Tic Tac Toe
Ultimate Tic Tac Toe

Price : FreeiPhone and iPad Apps

iPhone and iPad Games

Mac OS X Apps

Mac OS X Games

Back To Top

   Follow @FormidApps