Słownik Amerykański Angielski <> Polski (0)us (1)
fr (0)
jp (0)
cn (0)
pt (0)
de (0)
kr (0)
it (0)
ru (0)
gb (0)
Free
Download

Słownik Amerykański Angielski <> Polski

us fr jp cn pt de kr it ru

By The Kosciuszko Foundation Inc. (KOSCIUSZKO FOUNDATION INC)

Nowy Słownik Fundacji Kościuszkowskiej, uaktualniony i wzbogacony o najnowsze słownictwo, to jeden z najobszerniejszych słowników angielsko-polskich i polsko-angielskich, jakie kiedykolwiek powstały. Zawiera on niemal 142.000 wyrazów hasłowych, 109,000 wyrażeń i zwrotów oraz 439.000 tłumaczeń. Tym, co odróżnia go od innych tego typu publikacji, jest fakt, iż za punkt wyjścia przyjęto tu amerykańską odmianę angielszczyzny, odnotowując też jednak użycia typowo brytyjskie oraz charakteryzujące inne warianty języka angielskiego. Bogactwo informacji leksykalnej, obejmującej nie tylko współczesny język mówiony i pisany, ale także terminologię specjalistyczną, język literacki i słownictwo dawne, sprawia, iż Słownik może służyć zarówno osobom mówiącym po angielsku, jak i po polsku, bez względu na stopień znajomości drugiego języka.

Niniejsza aplikacja to uaktualnione, cyfrowe wydanie Nowego Słownika Fundacji Kościuszkowskiej (angielsko-polskiego i polsko-angielskiego) pod redakcją Jacka Fisiaka, Arlety Adamskiej-Sałaciak, Piotra Gąsiorowskiego i Michała Jankowskiego, którego dwa tomy ukazały się w 2003 r. nakładem Fundacji Kościuszkowskiej oraz krakowskiego wydawnictwa Universitas. Ów wcześniejszy słownik był z kolei długo oczekiwanym nowym wcieleniem The Kościuszko Foundation Dictionary autorstwa Kazimierza Bulasa, Francisa J. Whitfielda i Lawrence'a L. Thomasa, opublikowanego niemal pół wieku wcześniej (1959 część angielsko-polska; 1961 część polsko-angielska).

W przygotowaniu obecnego wydania wzięły udział następujące osoby związane z Wydziałem Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Arleta Adamska-Sałaciak (redaktor naczelna), Michał Jankowski (redaktor techniczny) oraz zespół leksykografów: Agnieszka A. Apenuvor, Renata Budzyńska, Marta Grochocka-Sidorowicz, Magdalena Perdek, Sylwia Wojciechowska i Małgorzata Zawilińska-Janas. Projekt sfinansowany został w głównej mierze ze środków własnych Fundacji Kościuszkowskiej i z grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Założona w 1925 roku Fundacja Kościuszkowska ma na celu pogłębianie więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi poprzez programy edukacyjne, oraz wymianę naukową i kulturalną. Na stypendia i granty dla polskich i amerykańskich studentów, naukowców, specjalistów różnych dziedzin oraz artystów, jak również na promocję kultury polskiej w USA, Fundacja przeznacza około 1 miliona dolarów rocznie.

Dochód ze sprzedaży Słownika zostanie w całości przeznaczony na realizację programów edukacyjnych i kulturalnych Fundacji Kościuszkowskiej.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
•Ponad 690.000 haseł, wyrażeń i zwrotów oraz tłumaczeń
•Koncentracja na amerykańskiej odmianie języka angielskiego
•Nie wymagany dostępu do internetu
•Do Słownika dołączony jest krótki zarys gramatyki i wymowy w obu językach

NARZĘDZIA WYSZUKIWANIA:
•Przeszukiwanie całego tekstu pozwala szybko znaleźć szukany wyraz lub zwrot we wszystkich elementach słownika, zarówno wśród wyrazów hasłowych, jak i we frazach, idiomach czy tłumaczeniach
•Funkcja wyszukiwania z autouzupełnianiem w obu językach automatycznie wybiera właściwą część Słownika (angielsko-polską lub polsko-angielską) i pomaga szybko znaleźć szukany wyraz, wyświetlając podpowiedzi w miarę pisania
•Aby znaleźć wyrażenie idiomatyczne, należy wpisać jeden lub więcej wyrazów wchodzących w jego skład (np.: „bird”, „stone” znajduje: „kill two birds with one stone”)

POMOC W NAUCE:
•Okienko pamięci pozwala zapisać ulubione słowa
•Lista ostatnio szukanych słów pomaga w ich powtórce

Release Notes

22/09/2017 | Version : 8.7.300 | Size : 13.7 MB


Screenshots Mac OSX :

Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX

Category

Education , Reference


Supported Devices : Mac OS


From this dev.

Słownik Amerykański Angielski <> Polski
Słownik Amerykański Angielski <> Polski

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By The Kosciuszko Foundation Inc.

To Discover

Chess HD Free
Chess HD Free

Price : Free

Ultimate Tic Tac Toe
Ultimate Tic Tac Toe

Price : Free

Boats !
Boats !

Price : Free

Spot The Differences 2
Spot The Differences 2

Price : Free

Ice Cream - The Yummy Ice Cream Game
Ice Cream - The Yummy Ice Cream Game

Price : FreeiPhone and iPad Apps

iPhone and iPad Games

Mac OS X Apps

Mac OS X Games

Back To Top

   Follow @FormidApps