vnChart Chứng khoán (0)us (0)
fr (0)
jp (0)
cn (0)
es (0)
pt (0)
br (0)
de (0)
kr (0)
it (0)
ru (0)
nl (0)
gb (0)
us fr jp cn es pt br de kr it ru nl

Free
Download

vnChart Chứng khoán

By Son Thuy Pham
Supported Devices : Mac OS

Release Notes

12/05/2017 | Version : 1.03 | Size : 2.3 MB

Description

vnchart Chứng khoán là ứng dụng chứng khoán cho thị trường chứng khoán Việt nam.

Chức năng:
- Quản lý danh mục
- Theo dõi nhóm cổ phiếu
- Lọc cổ phiếu theo các tiêu chí kỹ thuật
- Xem đồ thị, chỉ báo của từng mã cổ phiếu

Rankings

Categories :
#112 : Top Free Mac Applications [Finance]

Screenshots Mac OSX :

Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX

Category

Business , FinanceFrom this dev.

StockCharts (Origin: Global Indices)
StockCharts (Origin: Global Indices)

Price : £1.49
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
Stock Chart for iPad
Stock Chart for iPad

Price : £3.99
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
vnChart
vnChart

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
Stock Chart lite
Stock Chart lite

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
Bắt Chữ
Bắt Chữ

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham

To Discover

Sudoku 2
Sudoku 2

Price : Free

Bubble Blast Halloween
Bubble Blast Halloween

Price : Free

Bubble Blast Adventure
Bubble Blast Adventure

Price : Free

Mahjong Deluxe
Mahjong Deluxe

Price : Free

Hidden Object - Will you find them all ?
Hidden Object - Will you find them all ?

Price : FreeiPhone and iPad Apps

iPhone and iPad Games

Mac OS X Apps

Mac OS X Games

Back To Top

   Follow @FormidApps