FakturaLight Magazyn (0)

FakturaLight Magazyn

us fr cn es de it se ru nl

By Pawel Piskadlo


us (0)
fr (0)
cn (0)
es (0)
de (0)
it (0)
se (0)
ru (0)
nl (0)
gb (0)
Free
Download

FakturaLight MAGAZYN to nowoczesny program do wystawiania dokumentów sprzedażowych oraz prowadzenia prostej ewidencji magazynowej. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz dobrze zaprojektowanej bazie danych korzystanie z aplikacji jest przyjemne i szybkie.

Najważniejsze cechy programu:

- Obsługa wszystkich podstawowych dokumentów sprzedaży: faktura VAT, Proforma, marża, MK, zaliczkowa i końcowa, korekta.
- Obsługa dokumentów magazynowych: WZ, PZ, PW, RW, MM.
- Obsługa faktur zakupowych.
- Obsługa kasy (KP, KW, BP, BW).
- Automatyczne wystawianie WZ do faktur.
- Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
- Wystawianie faktur VAT z Proformy, a także klonowanie, czyli wystawianie dowolnej faktury na podstawie już istniejącej.
- Wystawianie faktur w walutach obcych z obliczaniem podatku w PLN.
- Automatyczne pobieranie kursu waluty z NBP na odpowiedni dzień poprzedzający datę wystawienia faktury z uwzględnieniem świąt i dni wolnych od pracy.
- Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS na podstawie NIPu, szybko i wygodnie, bez wpisywania żadnych kodów z obrazków.
- Sprawdzanie, czy kontrahent jest zarejestrowany jako płatnik VAT EU (VIES).
- Kartoteka kontrahentów tworzona ręcznie lub automatycznie podczas wystawiania faktur dla nowych klientów.
- Kartoteka produktów z możliwością ustalania m.in. waluty i rabatów procentowych oraz kwotowych.
- Obsługa zamówień.
- Obsługa inwentaryzacji.
- Oprócz drukowania, możliwość zapisu faktury do pliku PDF lub bezpośredniego wysłania emailem w załączniku za pomocą wbudowanego w program klienta poczty.
- Seryjne drukowanie, zapisywanie do PDF lub wysyłanie emailem wielu faktur na raz.
- Bardzo szybkie sortowanie oraz filtrowanie faktur i zamówień, optymalizowane do pracy nawet z milionem rekordów.
- Błyskawiczne wystawianie faktur dla klienta znajdującego się w bazie dzięki automatycznego podpowiadaniu danych oraz braku wymogu wcześniejszego dodawania produktu lub usługi do kartoteki.
- Możliwość definiowania dowolnej numeracji faktur, zarówno miesięcznej jak i rocznej.
- Pełna dowolność ustalania kolejnego numeru faktury.
- Obsługa firm zwolnionych z podatku VAT.
- Dowolna metoda liczenia podatku VAT: od ceny netto, brutto, dla każdej pozycji na fakturze osobno.
- Możliwość dodania loga firmy do drukowanych dokumentów oraz dowolnego ustalenia wyglądu stopki.
- Automatyczne wypełnianie miasta na podstawie kodu pocztowego podczas wystawiania faktury.
- Możliwość definiowania metod płatności wraz z ustalaniem domyślnego terminu płatności (w dniach) dla każdej z nich.
- Pozwala wykonać niemal każdą akcję (edycja/usuwanie starych faktur, niekonsekwentna numeracja, nieprawidłowe dane, itp.) na własną odpowiedzialność z ewentualnym ostrzeżeniem.

Darmowa wersja programu dodaje znak wodny do wydruków, który znika po wykupieniu płatnej subskrypcji z poziomu aplikacji. Subskrypcja trwa 1 rok i nie jest automatycznie odnawiana.

Warunki użytkowania: https://fakturalight.pl/terms-of-use
Polityka prywatności: https://fakturalight.pl/privacy-policy

--
FakturaLight Magazyn is modern, fast and intuitive invoice app with stock support for small and medium Polish companies.
It contains an in-app purchase product (subscription) which removes watermark on prints. Subscription length is 1 year and is not renewable.


Free
DownloadRelease Notes

29/02/2020 | Version : 33.0.1 | Size : 14.4 MB
- Poprawiono sprawdzanie unikalności numerów dokumentów przed zapisem, zwłaszcza w przypadku bazy zdalnej i pracy na wielu stanowiskach.
- Poprawiono błędne przeliczanie ceny i rabatu kwotowego po zmianie waluty w oknach wystawiania dokumentów.
- Poprawiono błędne przeliczanie wartości przy edycji zamówienia i zmianie waluty.
- Dodano kolumnę "Uwagi" do listy faktur, zamówień i dokumentów magazynowych.
- Dla firm zwolnionych z VAT dodano możliwość wyboru zwolnienia podczas wystawiania i edycji faktury.
- Zmniejszono rozmiar generowanych plików PDF dla faktur posiadających logo.
- Dodano opcję pokazywania wprowadzonych znaków hasła w ustawieniach poczty oraz ustawieniach bazy.
- Poprawiono obliczanie kwoty "Pozostało do zapłaty" na fakturach zaliczkowych do zamówienia bez specyfikacji pozycji z zamówienia.
- Zmieniono sposób pokazywania się okien dialogowych, aby wyeliminować błędy blokowania się programu.
- Poprawiono wysyłanie wezwań do zapłaty programem Mail.
- Poprawiono brak wstawiania miejscowości dla dokumentów KW generowanych przy wpłatach do faktur zakupowych.
- Usunięto błąd powodujący niemożność wyboru jednostki miary ze zdefiniowanych podczas wystawiania i edycji dokumentów.
- Faktury wystawiane do paragonów nie generują już dokumentów magazynowych i kasowych.
- Poprawiono obsługę wpłat do Proform: są teraz generowane dokumenty kasowe, a po wystawieniu faktury z Proformy są one przepisywane do tej faktury.

19/10/2017 | Version : 4.0 | Size : 14.3 MB
- Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu na macOS przy ustawionej automatycznej konfiguracji proxy w systemie.
- Dodano kolumnę "Data sprzedaży" na liście faktur.
- Poprawiono wygląd wydruku korekt do faktury VAT marża.
- Poprawiono generowanie plików JPK.
- Zmieniono domyślny katalog zapisu plików na "Dokumenty".
- Dodano obsługę wystawiania faktur w języku angielskim.
- Dodano opcję eksportu ewidencji sprzedaży VAT do pliku CSV.
- Dodano opcję wyłączenia drukowania informacji o zamówieniu na fakturach zaliczkowych i końcowych.
- Dodano obsługę wystawiania faktur zaliczkowych bez zamówienia.
- Dodano możliwość ustawienia przyszłego terminu płatności w fakturach zaliczkowych.
- Naprawiono błąd uniemożliwiający drukowanie wielu faktur jednocześnie.
- Dodano obsługę kasy (KP i KW).
- Poprawiono obługę wysyłania e-maili (protokół SMTPS).
- Usunięto błąd powodujący wyświetlanie niepotrzebnego ostrzeżenia przy wystawianiu faktury zaliczkowej niepowiązanej.

01/07/2017 | Version : 3.0.1 | Size : 14.2 MB
- Usunięto błąd niepoprawnego obliczania ilości produktów po edycji dokumentów magazynowych.
- Dodano obsługę usług - pozycji nieuwzględnionych w obrocie magazynowym.
- Dodano informację o ilości produktu w magazynie przy wyborze produktu podczas wystawiania faktur i dokumentów magazynowych.
- Dodano okno edycji produktu.
- Dodano opcję wyłączenia/włączenia informacji o VAT w drukach dla firm nie będących płatnikami VAT.
- Dodano możliwość wpisywania PKWiU dla produktów oraz możliwość drukowania tej informacji na fakturach.
- Dodano opcję włączenia/wyłączenia drukowania dodatkowych zer po przecinku w kolumnie "Ilość".
- Dodano informację o pozostałej kwocie do zapłaty w wydruku Proform.
- Dodano obsługę prefiksu NIP.
- Dodano możliwość generowania plików JPK FA.
- Dodano obsługę przypisywania rabatów dla poszczególnych kontrahentów.
- Dodano możliwość filtrowania faktur po sposobie numeracji.
- Poprawiono szablon wydruku - jest teraz bardziej zwarty.
- Poprawiono błędne zapamiętywanie e-maili kontrahentów, które mogło powodować błędy przy wysyłaniu faktur.
- Dodano ostrzeżenie o zerowej kwocie zamówienia/faktury.
- Poprawiono błędne zliczanie faktur zaliczkowych w ewidencji sprzedaży VAT.
- Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych i końcowych.
- Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu przy usuwaniu faktury.
- Usunięto błąd powodujący błędne obliczanie podsumowania VAT w fakturach zaliczkowych.
- Dodano obsługę paragonów.
- Dodano możliwość ukrywania proform, do których została wystawiona faktura. Funkcja działa tylko dla proform, do których została wystawiona faktura od tej wersji programu wzwyż.
- Zmieniono domyślny katalog zapisu plików na "Dokumenty".
- Usunięto błąd powodujący złe zliczanie stanów magazynowych po usunięciu dokumentu magazynowego.

Screenshots Mac OSX :

Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX

Category

Business , Finance


Supported Devices
Mac OS

From this dev.

FakturaLight
FakturaLight

Price : Free
Platform : Mac OS
By Pawel Piskadlo

To Discover

Smash ►
Smash ►

Price : Free

Car Valet
Car Valet

Price : Free

Plumber
Plumber

Price : Free

Bubble Blast 2 !
Bubble Blast 2 !

Price : Free

Blackjack
Blackjack

Price : FreeDo you know browser?

Why not